Kontakt

Prezes zarządu:

inż. Józef Majchrowski

+48 604 405 732
e-mail: maj@centrostalprodukcja.pl

Dyrektor ds. techniki i produkcji

mgr inż. Karol Gabor IWE VT2

+48 600 890 369
e-mail: k.gabor@centrostalprodukcja.pl

Technolog

inż. Piotr Łęgowski VT2

+48 602 788 320
e-mail: p.legowski@centrostalprodukcja.pl

CENTROSTAL PRODUKCJA Sp. z o. o. zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276883