Kontakt

Prezes zarządu

inż. Józef Majchrowski

+48 604 405 732
maj@centrostalprodukcja.pl

Dyrektor ds. techniki i produkcji

mgr inż. Karol Gabor IWE VT2

+48 600 890 369
k.gabor@centrostalprodukcja.pl

Technolog

inż. Piotr Łęgowski VT2

+48 602 788 320
p.legowski@centrostalprodukcja.pl

Kadry

Stella Łęgowska

biuro@centrostalprodukcja.pl

 

 

CENTROSTAL PRODUKCJA Sp. z o. o. zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276883