O firmie

Firma Centrostal Produkcja Sp. z o. o. założona została w kwietniu 2007 roku. Powstała z podziału firmy Centrostal Toruń na część handlową i produkcyjną. Centrostal Produkcja powstała na bazie wydziału produkcyjnego. Do czerwca 2008 prowadziliśmy działalność na terenie Centrostalu Toruń, a obecnie firma mieści się na terenie Elany w Toruniu w hali F41. Firma jest całkowicie firmą prywatną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000276883.

Zajmujemy się głównie działalnością produkcyjną, choć również handlową. Produkujemy różne konstrukcje stalowe dla firm krajowych i zagranicznych – głównie z Niemiec i Szwecji.

Obecnie zatrudniamy 35 osób w tym 10 spawaczy – wiekszość z uprawnieniamy ponadpodstawowymi wg EN 287-1. Zatrudniamy międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE). Posiadamy uprawnienia do badań wizuanych i penetracyjnych spoin.