Dofinansowania

W ramach udziału w projekcie ZUS – poprawa warunków BHP – w hali produkcyjnej zamontowana została instalacja filtrowentylacyjna. Założenie to ograniczenie szkodliwych frakcji w powietrzu, które po wykonaniu pomiarów zostało spełnione. Została zastosowana instalacja w systemie Push Pull, za której projekt oraz montaż odpowiada firma Rywal w Toruniu.

Wartość dofinansowania: 207 629,60 PLN

Wartość całego projektu: 271 537,00 PLN