Możliwości produkcyjne

Mamy możliwość wykonania elementów konstrukcji o masie do 8 ton.